Møt oss på Bygg Reis Deg 2019

Den 16.-19. oktober 2019 arrangeres Bygg Reis Deg-messen for 28. gang på Norges Varemesse i Lillestrøm. Vi holder til i hall B03 – 16. Vi ser frem til å møte deg der og vise deg våre innovasjoner og nyheter. Skaara Spesialvinduer er en foretrukket leverandør av dører og vinduer til vernede bygg og fredede bygg. Vi har råvarer av høy og riktig kvalitet.

 

100 % malmet kjerneved som standard

Skaara Spesialvinduer introduserer 100 % malmet kjerneved i alle sine vinduer. Malmet kjerneved er impregnert fra naturens side og har betydelig lengre levetid enn yteved. Det gir god økonomi og miljøgevinst.

Her ser du kjemisk testing av våre materialer som vises til venstre. På høyre side vises standard kvalitet. De mørke partene er kjerneved og de lyse partiene er yteved. Vi garanterer at alle produkter leveres til denne beskrivelsen. Det leveres dokumentasjon på intern og ekstern kontroll av kvaliteten.

Tro mot orginalen
Skaara Spesialvinduer stiller høye krav til alle materialer og overflatebehandlinger. Vi bruker kun de beste råvarer tilgjengelig. Med gode råvarer og godt håndverk får en gode produkter.

 

 

Skaara Spesialvinduer sin visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig.

Originale vinduer og dører i vernede og fredede bygg ofte vanskelige å gjenskape. Det finnes vinduer og dører i gamle bygg som er mer enn 100 år gamle og fremdeles er i god teknisk stand.

Å gjenskape kvaliteten som finnes i gamle originale vinduer samtidig som en tar hensyn til moderne krav til lydreduksjon og varmetap, krever kunnskap om bygningsvern, vindusteknisk kompetanse og sist men ikke minst kunnskap kvalitet på trevirket og andre inngående komponenter.

Vi har lang erfaring med vinduer og dører til vernede og fredede fasader.