fbpx

Vernet vindusmester

Skaara Spesialvinduer har hatt stor suksess med velge riktig type vinduer for bedriftsmarkedet. Nå ønsker bedriften å vise byggmestere og privatmarkedet hvorfor også de bør velge Skaara Spesialvinduers løsninger, spesielt under oppussing av fredede og vernede boliger.

 

– Vinduer er husets øyne og er kanskje det viktigste elementet for fasadens utrykk. Derfor er riktig valg av vinduer, tilpasset stilart og tidsepoke, spesielt viktig for vernede og fredede fasader. Skaara Spesialvinduer har vinduer som dekker alle behov, og det er mange som har etterspurt kvaliteten vi leverer, fastslår han.

 

Les mer om vinduene Skaara Spesialvinduer leverer.

 

Fornøyde bedriftskunder

Det siste året har Skaara Spesialvinduer bygget opp et solid renommé i bedriftsmarkedet, og har kunder over hele Norge. De har vært involvert i flere store rehabiliteringsprosjekter for større entreprenører.

– Vi tilbyr vinduer av en kvalitet som ikke mange kan konkurrere med, og til en pris som definitivt ikke er avskrekkende.

 

Les mer om Skaara Spesialvinduer.

 

Satser mot private

Etter å ha lykkes med å få mye business i bedriftsmarkedet, ønsker Skåra fremover å i større grad også innta privatmarkedet. Han sier at det er et stort behov og derfor et stort potensial her.

– Det er mange byggmestere og private som synder når de skal skifte vinduer på vernede privathjem. Det kan være dumt å gå i gang med å skifte vinduer og så få beskjed fra byggeetaten at de ikke kan godkjenne det. Det er mye penger å spare på å gjøre det riktig fra starten av, så jeg anbefaler absolutt de som skal pusse opp en vernet privatbolig å ta kontakt med oss.

 

Finner riktige løsninger

Skaara Spesialvinduer kan også være behjelpelige med dialog med vernemyndigheter. Lang erfaring i å jobbe med vernede og fredede bygg gjør dem i stand til å komme opp med de riktige løsningene uten kostbare feil eller mangler.

– I Skaara Spesialvinduer forholder vi oss til byantikvarens momentliste for gode vinduskopier. En bør også være oppmerksom på at det i noen tilfeller vil være krav om prosjektspesifikke prøvevinduer for godkjenning før generell utskiftning finner sted, påpeker Skåra.

Å gjenskape kvaliteten som finnes i gamle originale vinduer samtidig som en tar hensyn til moderne regelverk rundt lydreduksjon og varmetap, krever kunnskap om bygningsvern, vindusteknisk kompetanse, og sist, men ikke minst: kvalitet på trevirket og andre inngående komponenter.

 

Trenger du profesjonelt innspill? Ta kontakt!

 

For alle som søker kvalitet

Skåra poengterer også at det slett ikke bare er de som eier eller har prosjekter på fredede eller vernede bygg som bør vurdere å samarbeide med Skaara Spesialvinduer.

– Våre løsninger er definitivt interessante også for de som ikke bor i vernede bygg, men som bare vil ha en litt høyere standard på vinduene sine enn det man får ved å kjøpe standardløsninger. Jeg tror det er et stort marked for oss der! Hos oss er ingen prosjekter for små, selv om vi har bygget en produksjonskapasitet og logistikk som gjør oss i stand til å håndtere de største prosjektene.

 

Ta en kikk på hva Skaara Spesialvinduer kan tilby.