Vinduer

Vinduer er husets øyne og er kanskje det viktigste elementet for fasadens utrykk.

På vernede og fredede fasader er derfor valg av riktige vinduer som er tilpasset tidsepoke og stilart viktig. Ofte kan også historiske bygg også ha vinduer med spesialdetaljer som er viktige elementer å gjenskape ved reproduksjon.

I Skaara Spesialvinduer har vi vinduer som dekker alle disse behovene.

Tro mot originalen

Skaara spesialvinduer visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig. Originale vinduer og dører i vernede og fredede bygg ofte vanskelige å gjenskape.

Det finnes vinduer og dører i gamle bygg som er mer enn 100 år gamle og fremdeles er i god teknisk stand.

Å gjenskape kvaliteten som finnes i gamle originale vinduer samtidig som en tar hensyn til moderne krav til lydreduksjon og varmetap, krever kunnskap om bygningsvern, vindusteknisk kompetanse og sist men ikke minst kunnskap kvalitet på trevirket og andre inngående komponenter

Skaara Kittfalsvindu, trelags, utvendigSkaara Kittfalsvindu, trelags, utvendig
Skaara koblet vindu, utvendigSkaara koblet vindu, utvendig
Skaara Replika koblet kittfals, UtvendigSkaara Replika koblet kittfals, Utvendig