Skaara Spesialvinduer har hatt ansvar for restaureringen av alle tre-elementene i den tidligere amerikanske ambassaden i Oslo. Det modernistiske ikonet er nå 3000 kvadratmeter større, og har to ekstra etasjer med tre restauranter åpent for allmenheten.  Foto interiør:...