Kvalitet
Trevirke

Skaara Spesialvinduer sin visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig.

Trevirke - Skaara Spesialvinduer

Trevirke

Trevirket er kanskje den viktigste enkeltkomponenten i ett vindu eller en dør.

På kittfalsvinduer er valg av riktige materialer enda viktigere enn på ett moderne vindu, der en kan en beskytte trevirket med aluminium..

På kittfalsvinduer til vernede fasader skal det ikke brukes aluminium på vinduets ytterside. Det stiller store krav til trevirket da trevirket utsettes for direkte eksponering mot sol og fukt.

Råteskader oppstår nesten alltid på horisontale deler og spesielt på nedre del av karm og ramme da det er disse områder som får mest påvirkning av fukt. På kittfalsvinder er det oftest montert dryppneser på alle horisontale karmdeler. Disse stikker ut fra karmen og er dermed mest råteutsatt.

Skaara spesialvinduer bruker 100 % malmet kjerneved som standard.

100 % MALMET KJERNEVED SOM STANDARD

Skaara Spesialvinduer introduserer 100 % malmet kjerneved i alle sine vinduer. Malmet kjerneved er impregnert fra naturens side og har betydelig lengre levetid enn yteved. Kvaliteten på trevirket sammen med vinduets konstruksjon sikrer opptil 60 års levetid på produkter fra Skaara Spesialvinduer. Det gir god økonomi og miljøgevinst.

Vi garanterer at alle produkter leveres til denne beskrivelsen. Det leveres dokumentasjon på intern og ekstern kontroll av kvaliteten.

Her ser du kjemisk testing av våre materialer som vises til venstre. På høyre side vises standard kvalitet. De mørke partene er kjerneved og de lyse partiene er yteved.

Vår trekvalitet sikrer betydelig lengre levetid enn produkter som ikke er produsert i malmet kjerneved.

Skaara Spesialvinduer kan også levere vinduer med andre materialer

  • Eik
  • Malmfuru
  • Kjerneved av sibirsk lerk (meget god råtebestandighet)
  • Accoya
100 % MALMET KJERNEVED SOM STANDARD

Kontakt

Jens Skaara

Jens Skaara

Daglig leder

Silje Torland

Silje Torland

Driftsleder