SPESIALIST PÅ VERNEDE OG FREDEDE BYGNINGER

Tro mot originalen

Restaurering

Restaurering av originale vinduer, dører og innredning. i henhold til antikvariske krav. Vi har inngående kjennskap til veiledere for restaureringsarbeide

Den amerikanske ambassaden

Skaara Spesialvinduer sin visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig.

Vi har god erfaring og formell kompetanse på produksjon av dører og vinduer til antikvariske bygg.

Våre ansatte har lang erfaring på å jobbe med by og riksantikvaren på krevende, men spennende prosjekter.

Vår stolthet ligger i å levere produkter som tilfredsstiller og overgår vernemyndighetenes krav. Vi produsere produkter som er utviklet for å vare i mange år.

De prosjektene som får det beste resultatet både produkt og prismessig er der vi involveres på et tidlig tidspunkt i prosjektet. En riktig beskrivelse i forhold til vernemyndighetenes krav er en forutsetning for korrekte løsninger og priser. Våre vinduer og dører til antikvariske bygg koster noe mer enn standardvinduer, men så er designet for å vare i lang tid.

Referanseprosjekt Skaara Spesialvinduer - Eugene Hanssens småhjem

Verksted

På våre verksted kan vi arbeide under perfekte forhold, med jevn temperatur, god utlufting og gode lysforhold.

Det vil bli tatt en tilstandsanalyse for hvilken behandling vinduene skal ha.

Skulle det være behov vil vinduene eller dørene bli renset helt for maling og kitt, hjørnejern renses eller skiftes, og nytt malingsystem bygges opp igjen fra grunnen av.
Eventuelle utbedringer av råteskader samt glassarbeider utføres på vårt verksted.

Vi har også lang erfaring og gode fagfolk innen maler og snekkerfaget som er spesialister på antikvarisk dør- og vindusrestaurering. Vi er vant til å samarbeide med riksantikvaren og deres restriksjoner og anbefalinger.

Vi demonterer vinduer, dører og innredning og transporterer disse til vårt verksted. Vinduene og dørene leveres og monteres etter ferdig behandling.

Referanseprosjekt Skaara Spesialvinduer - Eugene Hanssens småhjem

Kontakt

Jens Skaara

Jens Skaara

Daglig leder

Silje Torland

Silje Torland

Driftsleder