Kvalitet

Våre produkter skal til enhver tid ha dokumenterbar kvalitet i forhold til våre egne eller kundens krav. Vi skal til enhver tid kunne dokumentere at våre egne eller kundens krav til inngående komponenter møtes eller overgås.

Trevirket som benyttes skal til enhver tid være av beste sortering, og spesielt skal fokus legges på løsninger som er holdbare over lang tid.

Skaara spesialvinduer minimumskrav

  • Krav til kjernevedandel i ytterlameller på furu er absolutt.
  • Dryppneser i accoya er standard
  • Produseres i henhold til NDVK tekniske krav.
  • Utførelse i henhold til vernemyndighetenes krav.

Skaara spesialvinduer krav til alle matrialer og overflatebehandling er å bruke det beste tilgjengelige råvarer. Med gode råvarer og godt håndverk får en gode produkter.

Med dårlige råvarer og godt håndverk kan en få fine produkter, men kort levetid. Med gode råvarer og dårlig håndverk får en feil produkter i forhold til byggherre eller vernemyndighetenes krav. God kvalitet er perfekt samspill mellom gode råvarer, godt håndverk og gode tekniske løsninger.

Våre produkter er konstruert for lang levetid.