Spesialist på vernede og fredede bygninger

Vinduer

Vinduer er husets øyne og er kanskje det viktigste elementet for fasadens utrykk. Derfor er riktig valg av vinduer, tilpasset stilart og tidsepoke, spesielt viktig for vernede og fredede fasader.

Dører

Dører i gamle bygg i ofte påkostede med stor grad av utsmykning og detaljering. Gamle historiske dører bør alltid vurderes rehabilitert for en beslutter å skifte dem ut. Bygg og bevar eller byantikvar kan gi råd om tiltak og vurderinger.

Antikvariske krav

Bygg som ligger i områder underlagt bygningsvern vil ofte ha spesifikke krav til utskiftning av dører og vinduer. Vi anbefaler sterkt at våre kunder søker råd og veiledning fra byantikvar eller deres representanter om de er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder for deres bolig/bygg.

Kvalitet

Skaara spesialvinduer stiller høye krav til alle matrialer og overflatebehandlinger. Vi bruker kun de beste råvarer tilgjengelig. Med gode råvarer og godt håndverk får en gode produkter.

Skaara Spesialvinduer

En foretrukket leverandør av dører og vinduer til vernede bygg og fredede bygg.

Hos oss er ingen prosjekter for små, selv om vi har bygget en produksjonskapasitet og logistikk som gjør oss i stand til å håndtere de største prosjektene. Spør oss om råd og veiledning på valg av vinduer og dører til vernede og fredede fasader. Vi har god erfaring og formell kompetanse på produksjon til antikvariske bygg.

Våre ansatte har lang erfaring i å jobbe med by– og riksantikvaren på krevende, men spennende prosjekter. Vår stolthet ligger i å levere produkter som tilfredsstiller, og overgår vernemyndighetenes krav. Vi produsere produkter som er utviklet for å vare i mange år.

Kontakt oss
dominik-scythe-283327

Å gjenskape kvaliteten som finnes i gamle originale vinduer samtidig som en tar hensyn til moderne krav til lydreduksjon og varmetap, krever kunnskap om bygningsvern, vindusteknisk kompetanse, og ikke minst kunnskap om kvalitet på trevirket og andre inngående komponenter.

Les mer
_IMG_2258

Skaara spesialvinduer produserer og leverer vinduer hvor riksantikvar eller byantikvar stiller spesielle krav for ditt individuelle bygg. Vi har god erfaring på å jobbe tett med vernemyndigheter for å utvikle prosjektspesifikke løsninger, hvor tilbakeføring til originalutførelse er ett krav.

Les mer
_Dobbel-dør-Flørodden-005

Skaara spesialdører produseres etter gamle håndverksteknikker. Dørene produseres som ramtredører og ikke som moderne elementdører. Dette gjør oss i stand til å levere meget gode replikaer av originale dører. Vi utviklet systemer som gjør at vi kan levere samme tykkelse og bredde på profiler som originalt.

Les mer