Varevindu

Varevinduer er ett godt alternativ for oppgradering av bygg som har originale vinduer, men hvor en ønsker å forbedre isolasjonsevnen

Varevinduer er innvendige vinduer som monteres på innsiden av ditt eksiterende vindu.

Varevinduer er ett godt alternativ for oppgradering av bygg som har originale vinduer, men hvor en ønsker å forbedre isolasjonsevnen. Varevinduer gir også meget effektiv reduksjon av trafikkstøy. Dersom ditt originale vindu lukker utover, monteres dette på innsiden og lukker normalt sett innover i rommet.

Skaara Spesialvinduer har 2 modeller varevindu:

Model Elegant

Har spesielt smekre profiler som muliggjør montering innvendig i eksiterende foring. Dette gjør modellen til en effektiv og økonomisk løsning fordi en ikke trenger gjøre tiltak på eksisterende vindu.

Model Elegant gir ved riktig montasje en god forbedring reduksjon av varmetap og er en effektiv løsning mot betydelig reduksjon i trafikkstøy.

Model Robust

Har en kraftig karm og ramme en elegant som muliggjør bruk av tunge spesialglass. Modellen egner seg meget der det er behov for betydelig reduksjon i trafikkstøy og eller en meget god oppgradering av U-verdi. Varevinduer kan ofte gi minst like gode resultater som nye vinduer.
Ved bruk av varevinduer anbefaler vi at det foretas thermofotografering av vinduer i forkant av bestilling. En thermofotografering vil avdekke om det er behov for ekstra tiltak mellom karm og vegg for å gi optimale resultat. Dersom det er dårlig isolert rundt eksiterende vindu anbefaler vi alltid at tiltak gjøres i forbindelse med oppgradering.

Skaara Spesialvinduer kan foreta thermofotografering med Flir kamera. Basert på resultater kan vi komme med forslag til tiltak.

Referanseprosjekt Skaara Spesialvinduer - Bergensgate 10

Teknisk info

 • Furu kjerneved i yttersjiktet på vinduet.
 • Pulverlakkerte hengsler.
 • Tidsriktig utformet hengsler.
 • Tidsriktige hjørnejern pulverlakkert.
 • Sporskruer på hjørnejern.
 • Spesial treprofiler for maksimale lysmål (viktig for vinduet proporsjoner).
 • Liten spalte (klaring mellom bunnkarm og bunnramme).
 • Riktig kittfals størrelse i forhold til original vinduer.
 • Gjennomfarget kittmasse (som er over målbar om en skulle ønske å måle i annen farge i fremtiden).
 • U-verdi 0,8w/m2K ved bruk av riktig glass.
 • Meget gode lydreduksjonstall.

tilvalg

 • Solglass
 • Lydglass
 • Maskinglass (restover eller Restau glass)
 • Linoljemaling
 • Spesialtrevirke (se kvalitet)

Kontakt

Jens Skaara

Jens Skaara

Daglig leder

Silje Torland

Silje Torland

Driftsleder