Dører

Skaara Spesialvinduer sin visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig.

Referanseprosjekt Skaara Spesialvinduer - Eugene Hanssens småhjem

Skaara Spesialvinduer sin visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig. Vi har god erfaring og formell kompetanse på produksjon av dører og vinduer til antikvariske bygg.

Våre ansatte besitter omfattende erfaring med samarbeid med både by- og riksantikvaren innenfor krevende, men likevel inspirerende prosjekter. Vår stolthet ligger i evnen til å levere produkter som ikke bare oppfyller, men også overgår kravene satt av vernemyndighetene. Vi fremstiller produkter som er nøye utviklet for langvarig holdbarhet over mange år.

Se våre dører

Dører

YTTERDØRER

Skaara spesialdører produseres etter gamle håndverksteknikker. Dørene produseres som ramtredører og ikke som moderne elementdører. Dette gjør oss i stand til å levere meget gode replikaer av originale dører.

Vi utviklet systemer som gjør at vi kan levere samme tykkelse og bredde på profiler som originalt. I tillegg har vi tilpasset produksjonsutstyr og gode håndverkere. Vårt mål er å gjenskape originalen, men tilpasset moderne funksjonskrav.

Vårt standardmateriale på ytterdører er Eik. Dette på grunn av materialer egenskaper og spesielt at det er robust mot slag og støt. Vi leverer også dører i andre materialer som furu, accoya, mahogni.

Tilpasses hvert enkelt prosjekt

Dører

Trappeoppgangsdører

Mange bygårder har trappeoppganger med originale dører med stor grad av utsmykning.

Disse oppgangene er ofte vernet og det vil stilles strenge krav til utforming av eventuelle nye dører inklusiv omramming og listverk. Oftest er det krav om bedre brannsikring og/eller ønske om mindre støy som gjør at en ønsker å skifte trappeoppgangsdører.

Vi kan levere fleksible løsninger på testede løsninger på brann og lyd.

Brannklasse: EI 30
Lydklasse: 35 dbrw.
Leveres i flere material typer avhengig av beskrivelse og overflatebehandling

Kontakt

Jens Skaara

Jens Skaara

Daglig leder

Silje Torland

Silje Torland

Driftsleder