Spesialist på vernede og fredede bygninger

Tro mot originalen

Antikvariske krav

Våre ansatte besitter betydelig erfaring med å arbeide med både by- og riksantikvaren på krevende, men samtidig spennende prosjekter. Dette gjelder særlig med hensyn til til prosjektspesifikke krav, Byantikvarens momentliste for gode vinduskopier, tilbakeføringskrav og byggeforskriftskrav.

SPESIFIKKE KRAV

Alle typer bygg som ligger i områder som er underlagt bygningsvern vil ofte ha spesifikke krav forbundet med utskiftning av dører og vinduer.

Vi anbefaler sterkt at våre kunder søker råd og veiledning fra byantikvar eller deres representanter om de er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder for deres bolig/bygg.

Vi ser dessverre ofte at løsninger som velges ikke er i tråd med vernemyndighetenes krav. Skaara spesialvinduer kan også være behjelpelige med dialog med vernemyndigheter. Lang erfaring i å jobbe med vernede og fredede bygg gjør oss i stand til å komme opp med de riktige løsningene uten kostbare feil eller mangler.

I Skaara spesialvinduer forholder vi oss til byantikvarens momentliste for gode vinduskopier. En bør også være oppmerksom på at det i noen tilfeller vil være krav om prosjektspesifikke prøvevinduer for godkjenning før generell utskiftning finner sted.

Snakk med oss, så finner vi de beste løsningene sammen med by- og riksantikvar.

Er det originale vinduer, dører og innredning utfører vi antikvarisk restaurering og tilfører energi og lydforbedrene tiltak ved bruk av varevinduer eller ombygging av originale vinduer

Fasade før restaurering

BYANTIKVARENS MOMENTLISTE

Momentliste for gode vinduskopier

Brannteknisk forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører

En må være klar over at det finnes lokale variasjoner på utforming, profiler og beslag. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger har alle sidene lokale egenarter selv innenfor samme tidsepoke. Disse lokale egenartene kan være viktige elementer i vinduets eller dørens uttrykk. Det finnes ofte gode lokale veiledere på byantikvarenes nettsider.

Andre nyttige ressurser:

RÅDGIVNING OG VEILEDNING

Spør oss om råd og veiledning på valg av vinduer og dører til vernede og fredede fasader. Vi har god erfaring og formell kompetanse på produksjon av dører og vinduer til antikvariske bygg.

Våre ansatte har lang erfaring på å jobbe med by og riksantikvaren på krevende, men spennende prosjekter.

Vår stolthet ligger i å levere produkter som tilfredsstiller og overgår vernemyndighetenes krav.

Vi produsere produkter som er utviklet for å vare i mange år.
De prosjektene som får det beste resultatet både produkt og prismessig er der vi involveres på et tidlig tidspunkt i prosjektet. En riktig beskrivelse i forhold til vernemyndighetenes krav er en forutsetning for korrekte løsninger og priser. Våre vinduer og dører til antikvariske bygg koster noe mer enn standardvinduer, men så er designet for å vare i lang tid.

Referanseprosjekt Skaara Spesialvinduer - Bergensgate 10

Kontakt

Jens Skaara

Jens Skaara

Daglig leder

Silje Torland

Silje Torland

Driftsleder

Spesialist på vernede og fredede bygninger