Skaara Spesialvinduer

Utvalgte Prosjekter

Tro mot
Originalen

Her kan du se noen eksempler på utvalgte og relevante prosjekter vi har vært involvert i. Skaara Spesialvinduer sin visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig. Spør oss om råd og veiledning på valg av vinduer og dører til vernede og fredede fasader.

Kontakt

Jens Skaara

Jens Skaara

Daglig leder

Silje Torland

Silje Torland

Driftsleder

Spesialist på vernede og fredede bygninger