Hever kvaliteten med nytt kompetansestempel

Skaara Spesialvinduer har flere sertifiseringer i ryggsekken som vitner om kompetanse og kvalitet. De har blant annet vært en mesterbedrift siden 2005 og fikk nettopp sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet.

Hever kvaliteten med nytt kompetansestempel

– Det er ikke mange som har sentral godkjenning for vernede bygg. Skaara Spesialvinduer kan dokumentere at de har den kompetansen som trengs for å utføre arbeid på vernede og fredede bygg, sier daglig leder Jens Skåra.

Skaara Spesialvinduer er nå en mesterbedrift med sentral godkjenning for arbeid på bevaringsverdige bygg som også er godkjent i Startbank. Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Skaara Spesialvinduer mottok sentral godkjenning i august 2020. De har derfor dokumentert kompetansen og alle oppdragene, samt utviklet kvalitetssikringssystemer som sikrer at arbeidet har blitt utført etter antikvariske krav.

Høy kunnskap

En sentral godkjenning vitner om at Skaara Spesialvinduer har høy kunnskap om å ta best mulig vare på kulturminner med økonomiske, kunnskapsmessige, kulturhistoriske og miljømessige verdier. Skaara Spesialvinduer har også god innsikt i hvordan disse verdiene blir vernet om.

Fagområder

Fagområdet omfatter restaurering og bevaring på byggverk med ulik grad av juridisk vernestatus, altså enkeltbygninger eller bygningsmiljøer som blant annet er fredet etter kulturminnelover. Arbeid på bevaringsverdige byggverk er arbeid med alle typer materialer og innenfor en rekke håndverksfag som murer, tømrer, snekker, bilkkensalger, taktekker og maler.