Sentral rolle i restaureringen av prisvinnende bygning

I fjor ble Sommerro klart for nyåpning. Hotellet ved Sollis plass i Oslo blir av mange kalt hovedstadens vakreste bygning – og det med god grunn. Skaara Spesialvinduer har spilt en nøkkelrolle i bevaringen av alt som gjør denne historiske bygningen unik og verneverdig.

Sommerro Hotell Fasade
Sommerro Hotell Fasade

Foto: Trond A. Isaksen, Tekst: Megabite J&D

Bygget som huser et helt nytt hotell og stod klart i fjor, er hovedkontoret til Gamle Oslo Lysverker som stod klart i 1931. På kort tid har det rukket å bli et populært hotell i tigerstaden. Sommerro har en historisk sus over seg, og man kan bli overveldet av den spesielle atmosfæren. Bygget ble kjøpt av Aspelin Ramm og Strawberry Brothers i 2015. I dag driftes det av hotellkjeden Strawberry. Bygget består av 231 hotellrom, to barer og seks restauranter. I tillegg er det gamle Vestkantbadet restaurert. I spissen for alt som skal tilbake til originalt uttrykk, har Skaara Spesialvinduer spilt hovedrollen.

Sommerro Inngangsparti
Sommerro Inngangsparti

– Dette prosjektet var spesielt interessant fordi det hadde elementer av alt som ligger i vår produktpakke. Vi fikk brukt hele bredden av selskapet, sier Jens Skaara. Han er daglig leder i Skaara Spesialvinduer.

Med hele bredden sikter han til replicaproduksjon av gjenskapning av produkter som var tapt. Materialene har vært blant annet stål, teak og eik.

– Vi har produsert nye dører og vinduer som er identiske med de originale dørene og vinduene som ble satt inn da bygget ble reist på 1930-tallet.

Kåret til årets bygg

I fjor vant bygget den prestisjetunge prisen Årets Bygg i Norge i 2022 som ble arrangert av Byggeindustrien sine egne folk. Derfor henger prisen høyt.

– Vi har gledet oss over tildelingen. Mye av begrunnelsen som var vektlagt, har vi vært involvert i. Tatt i betraktning alle de flotte byggene som var nominert, har vi grunn til å være stolte, sier en stolt Jens Skaara.

Restaureringen som er utført har fått svært gode skussmål fra vernemyndighetene.

– For Skaara Spesialvinduer er et av våre viktigste prinsipper at vi skal være tro mot originalen. Derfor tror jeg dette arbeidet har blitt veldig godt mottatt. Vi går aldri på kompromiss med antikvariske hensyn og kulturminneforvaltningen sine krav, sammenfatter han.

Ros fra arkitektene

I prosjektet har Skaara Spesialvinduer samarbeidet tett med LPO Arkitekter.

– Vi jobbet spesifikt for å få dem med på prosjektet. Det er vi veldig glade for at vi lyktes med, sier Lisbeth Halseth i arkitektfirmaet.

Hun har latt seg imponere over kompetansen og kunnskapen om materialer og overflatebehandling til Skaara Spesialvinduer. Arkitekten roser også de dyktige håndverkerne.

– Bygget var over 90 år gammelt, og hadde ikke blitt fornyet. Da sier det seg selv at det er en omfattende jobb med restaurering. Kombinasjonen av vår og Skaara sine erfaringer har vært bra å ha når vi skal komme frem til riktig anvendelse av materialer.

Arkitekten trekker frem øyene og omsorgen for detaljene som en av de viktigste kompetansene til Skaara Spesialvinduer.

– I noen av rommene ble veggpanelene supplert. Etterpå kan du ikke se forskjell på gammelt og nytt. Selv om det er hele poenget, er det langt fra en enkel øvelse å gjennomføre i praksis, sier Halseth

– Millimeterne er viktige. Ikke bare for oss, men også byantikvaren. Overgangene skal være sømløse mellom nytt og gammelt. Dette har Skaara mestret på en imponerende måte, legger hun til.

Spesiell og sjelden arkitektur

Sommerro-bygget er innvendig i Art Deco-arkitektur. Det er en stilretning som oppstod på 1920-tallet og ble populær på 1930-tallet. Arkitekturen er preget av geometriske former, sterke farger, materialer som fremstår luksuriøse og en kombinasjon av moderne og historiske referanser. Stikkordene som skal kjennetegne Art Deco er stilfullt, elegant og dekadent. I Norge er Sommerro en av svært få bygninger som har denne stilen innvendig.

– Du finner ikke mange bygg i Norge i denne stilen. Dette er en del strammere enn det vi har jobbet med tidligere. De andre prosjektene vi har vært involvert i, representerer en mer klassisk stil. Derfor var dette en usedvanlig spennende jobb for oss, utdyper Jens Skaara.

Oslo hadde sin største byggeboom i årene 1890 til 1920. Materialer fra byggene som ble bygget på den tiden, er lett tilgjengelig på dagens marked, ifølge Skaara. Men for Sommerro, som ble bygget et tiår senere, har det vært langt mer begrenset hva som har vært tilgjengelig.

– Vi har måttet spesialprodusere flere elementer, blant annet håndtaket i messing til hoveddøren på bygget. Dette er noe som er med å utfordrer oss på en litt annerledes og spennende måte, sier han.

Besøk til England for å finne riktige vinduer

Flere vinduer er også spesialprodusert. I Norge har det vært vanlig med vinduer i tre, mens på Sommerro er vinduene i stål og originalt produsert av det engelske selskapet Crittall Windows. De produserer vinduer den dag i dag. For Skaara var det naturlig med et besøk hos produsenten i forbindelse med Sommerro-prosjektet.

– De bruker delvis de gamle maskinene til produksjon i dag. Alle stålvinduer som ble brukt i Norge på tidlig 1900-tallet kom stort sett fra England. På dette prosjektet er de fleste originale vinduene restaurert, mens noen få er spesialprodusert på ny.

I dag befinner restauranten seg på stedet der ekspedisjonshallen til Oslo Lysverker en gang var. En bemerkelsesverdig restaurering ble gjort på den gamle, staselige hvelvdøren som fører til vinrommet.

– Glassplater har blitt montert for at besøkende kan få et innblikk i mekanikken som befinner seg inne i døren, forteller Skaara.

Ærverdigheten er tilbake på Vestkantbadet

Det historiske Vestkantbadet, som utgjør en del av hotellet, har blitt gjenopprettet til sin opprinnelige prakt. Det ser i dag ut akkurat slik det gjorde da det først stod ferdig i 1932.

– Arbeidet har vært omfattende, men svært givende for oss. Vi har brakt alt tilbake til sitt opprinnelige uttrykk. Vi har beholdt de originale materialene, men vi har strippet det ned til bart treverk før vi påførte ny olje. Nå fremstår det som helt nytt, forklarer Skaara.

Vestkantbadets skiftekabiner etterligner gamle fyllingsdører, der man går inn gjennom den ene siden og ut gjennom den andre. Hele 250 kvadratmeter med skiftekabiner har blitt restaurert, inkludert omtrent 70 dører og rundt 100 vinduer. I tillegg ble det produsert 30 nye replicadører for å fullføre restaureringen.

– I dette prosjektet var vi en viktig sparringspartner for byggherren. De beste prosjektene blir alltid de hvor vi kommer inn så tidlig som mulig i prosjekteringen. Vi ønsker å tilføre merverdi når det gjelder de antikvariske kravene, og da er det viktig at vi er tidlig inne i prosjektet og får drøftet løsninger sammen med arkitekten og de andre involverte, sier Skaara.

– Viktig å få med Skaara Spesialvinduer tidlig

Ulf Frankmo, prosjekteringsleder for generalentreprenør HENT, lovpriser samarbeidet med Skaara Spesialvinduer.

– I starten av prosjektet fungerte de som en viktig rådgiver og sparringspartner. For oss var det viktig å involvere Skaara tidlig. Spesielt med tanke på at bygget har gått fra å være kontor til å bli hotell samtidig som man har mange verneverdige hensyn å ta, sier Frankmo.

– Utførelsen av restaureringsarbeidet var enestående. Resultatet skal være nytt, samtidig som det skal være tro mot den opprinnelige utformingen. Byantikvaren påpekte hvor imponerende restaureringen ble utført. Vi som generalentreprenør setter stor pris på slike tilbakemeldinger.