SLIK JOBBER SKAARA SPESIALVINDUER

Her får du vite hvordan Skaara Spesialvinduer jobber. Har du en dør eller et vindu som trenger å bli byttet eller restaurert, men usikker på hvordan jobben blir gjort?

Brannsikrede vinduer for verneverdige bygg og leiligheter

Skaara Spesialvinduer har mye kunnskap om jobben og det ligger et grundig forarbeid i å lage den rette døren eller vinduet som du vil ha.

Prosjekteringsfasen

I prosjektfasen bistår vi arkitekter og ingeniører som rådgivere på vinduer og dører til verneverdige fasader. Ved å involvere oss tidlig i prosessen reduserer man kostnader. Vil kan tegne produkter i 2D- og 3D-format, slik man lettere kan visualisere endelig resultatet. Spesialvinduer og dører krever spesialkompetanse. Vi mener at god kommunikasjon med arkitekter og rådgivere er en forutsetning i gode prosjekter.

Skaara Spesialvinduer sin visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig. Vi er tro mot originalen.

Tilbudsfasen

I tilbudsfasen bistår vi med å finne de riktige løsningene til riktig pris – samtidig som vi holder oss til bedriftens visjon og konsept.

Prosjektgjennomføring

Skaara Spesialvinduer er behjelpelig med å ta mål på byggeplassen og deltar gjerne i prosjekteringsmøter om det er ønskelig.

Lager varige løsninger:

 • Kittfalsvinduer med dokumentert 100 prosent malmet kjerneved.
 • Riktig antikvariske detaljer tilpasset hvert enkelt prosjekt.
 • Antikvariske ramtredører for replika produksjon.
 • Brann- og lyddører med antikvarisk utførelse.

  Vinduer kan leveres med linolje-maling og kitt, eller en totalløsning med levering og montering. I 2018 vil vi levere for 24 millioner kroner.

  Dekker alle antikvariske vindu- og dørbehov

  • Mesterkvalitet.
  • Koblet vindu, kittfalsvinduer, replikaproduksjon, varevinduer og rehabilitering av originale vinduer.
  • Ramtredører (replika), branndører antikvarisk, lyddører antikvarisk.

  Ta kontakt med oss for mer informasjon.