Verdens nordligste kirke skal restaureres

På oppdrag fra Statsbygg skal Skaara Spesialvinduer kopiere og reprodusere vinduer i original utforming og utseende, samt restaurere bevarte originalvinduer i Svalbard kirke.

Longyearbyen Church 2006

FOTO: Bruk/Lisens: Innholdet på Wikipedia lisensieres videre gjennom en Creative Commons-lisens (CC) BY-SA 3.0

Arbeidet på kirken startet i april og er planlagt ferdig i februar 2021. Skaara Spesialvinduer ble kontaktet gjennom en anbudsrunde av Statsbygg, og ble valgt deretter til å rehabilitere og reprodusere vinduene.

Vernet kulturminne

Svalbard kirke ligger i Longyearbyen på Svalbard og er verdens nordligste kirke. Kirken er en langkirke i tre med 140 plasser. Kirken stod ferdig oppført i 1958 og er vernet som kulturminne. Den ble ombygd i 2004. Forvaltningen av Svalbard kirke ble overtatt av Statens bygge- og eiendomsdirektorat (i dag Statsbygg) i 1977.

Kirken deles inn i en kirkedel, forsamlingsdel og en boligdel med kjeller.

Svalbard kirke

Originalt koblet vindu i kirkerommet: Skaara Spesialvinduer skal restaurere 15 originale vinduer i kirkedelen.

Kjellervindu i Svalbard kirke

Originalt kjellervindu som skal restaureres: Kjelleren er noe ombygd, og skal tilbakeføres med originalt utseende av vinduer i tre ulike formater.

Skaara Spesialvinduer skal også reprodusere 16 vinduer, som fantes originalt i forsamlings- og boligdelen, slik de får originalt utseende.

– Vi hadde en lang runde på hvem som skulle få jobben både i form av pris og samtaler med flere mulige oppdragsgivere. Skaara Spesialvinduer ble valgt ut ifra en helhetlig vurdering, forteller Walter Dybwad, underdirektør for avdeling for drift og vedlikehold i Statsbygg.

Kirken får nytt fundament

Dybwad forteller at pålene har blitt påvirket gjennom tiden, og at det derfor må lages nye påler.

– Kirkeprosjektet fikk en utsatt oppstart på grunn av oppdagende utfordringer. Fundamentet har blitt svekket over tid. Pålene som kirken står på er originale, og de må byttes ut, sier Dybwad.

Frem til nå er inngangen og første etasjen fjernet.

– Dette er et spennende prosjekt, og vi gleder oss til å starte, forteller Skaara.